24/7 incident noodnummer:
+31 (0) 800 0699

Privacy Verklaring

Nerium, gevestigd aan High Tech Campus 9, 5656 AE Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.nerium.nl

High Tech Campus 9, 5656 AE Eindhoven

+31 8 548 958 57

info[@]nerium.nl

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Nerium verzamelt persoonsgegevens om op je verzoeken te antwoorden. Je persoonsgegevens worden verzamelt als je een contactformulier invult of je persoonsgegevens achterlaat voor een vraag, sollicitatie of inschrijving van een evenement.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nerium verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen om je vraag te beantwoorden of informatie te sturen over een evenement.
  • Om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarvoor je hebt gesolliciteerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nerium bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens is dus afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nerium gebruikt enkel functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Nerium gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

We vragen je bij jouw eerste websitebezoek niet om toestemming voor cookies door middel van een cookiemelding. Er worden namelijk geen tracking cookies in jouw browser geplaatst en alle analytische cookies verzamelen geen persoonsgegevens doordat de IP-adressen zijn geanonimiseerd.

Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe…

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en het recht om bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken.

Nerium wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nerium neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[@]nerium.nl.